01 Mei 2009

NASAB DAN KELUARGA NABI


Nasab Nabi

Ada 3 Bagian Tentang Nasab Nabi Muhammad SAW

1. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthablib (Syaibah) Bin Hasyim (Amru) Bin Abdul Manaf (Al-Mughirah) Bin Qushay (Zaid), Bin Kilap, Bin Murrah, Bin Ka’b Bin Lu’ay, Bin Gholib, Bin Fihr (Yang Berjuluk Quraisy Dan Menjadi Cikal Bakal Nama Kabilah), Bin Malik, Bin An-Nadr (yang namanya Qais), Bin Kinanah, Bin Khuzaimah, Bin Mudrikah (Yang Namanya Amir) Bin Ilyas,Bin Mudhar,Bin Nizar,Bin Ma’ad Adnan.

  1. Adnan dan Seterusnya Yaitu Bin Udad, Bin Hamaisa, Bin Salaman, Bin Aush, Bin Bauz, Bin Qimwal, Bin Ubay, Bin Aqqam, Bin Nasyi, Bin Haza, Bin Baldas, Bn Yadlf, Bin Thabikh, Bin Jahim, Bin Hahisy, Bin Makhi, Bin Aidh, Bin Abqar, Bin Ubaid, Bin Ad-Da’a, Bin Hamdan, Bin Sinbar, Bin Yatsribi, Bin Yahzan, Bin Muqshir, Bin Nahits, Bin Zarih, Bin Sumai, Bin Muzay, Bin Iqadhah, Bin Aram, Bin Qaidar, Bin Isma’il, Bin Ibrahim.

  1. Ibrahim dan Seterusnya Yairu Bin Tarih ( Yang Namanya Azar) Bin Nahur, Bin Saru’ Atau Sarugh, Bin Ra’u, Bin Falakh, Bin Aibar, Bin Syalakh, Bin Arfakhsyad, Bin Sam, Bin Nuh Alaihis-Salam Bin Lamk, Bin Matausaylakh, Bin Akhnukh Atau Idris Alaissalam, Bin Mahla’il , Bin Qainan, Bin Yanisya, Bin Syaits, Bin Adam Alaihis-Salam


KELUARGA NABI

Keluarga Rasulullah SAW dikenal dengan sebutan keluarga Hasyimiyah, yang dinisbatkan kepada kakeknya, hasim bin abdu manaf, inilah keturunan sesudahnya.

1. Hasyim

Hasyim adalah orang yang memegang urusan air minum, dan makanan duri bani abdu manaf dan dialah orang yang pertama memberikan remukan roti becampur buah kepada orang-orang yang menunaikan haji di makkah (nama aslinya amru).

Dia juga orang yang pertama membuka jalur perdagangan perdagangan dagang dua kali dalam setahun baigi orang-orang quraisy, pada musim dingin dan kemarau.

Istrinya bernama salma binti amru, dari bani bin an-najjar yang tinggal di madinah.

Hasim meninggal dunia di palestina sementara salma melahirkan abdul-muthalib

Pada tahun 497 M, dengan nama syabah (uban) dikepalanya

Hasim mempunyai 4 putra.

Asad-abu shaifi-nadhlah – abdul muthalib dan 5 (lima) putri.

Asya-syifa, khalidah, dhaifah, ruqayyah dan jannah

2. Abdul Muthalib

Sepeninggal hasyim penanganan air minum berada ditangan abdul muthalib bin abdi abdi manaf dan beliau meninggal di yaman dan abdul mauthalib menggantikan kedudukannya.

Di antara kejadian penting yang terjadi di baitul-haram

· Penggalian sumur zamzam dan peristiwa pasukan gajah.

· Gubernur yang berkuasa di yaman dari najasy bernama abrahah ash-sabbah al-habsi membangun sebuah gereja yang besar di shan’a.

· Abrahah ingin mengalihkan perhatian pusat kegiatan haji di ka’bah

· Abrahah bermaksud untuk menyerang ka’bah dengan membawa 60.000 perajurit pasukan gajah namun Allah mengirim burung ababil atas mereka dan menjatuhkan batu-batu dan tanah panas.

· Abraham mati dalam keadaan sendi-sendi tulangnya lepas sendiri, dadanya terbelah hingga terlihat jantungnya dan begitulah Allah mengirim penyakit kepadanya.

· Peristiwa ini terjadi pada bulan muharram, 50 atau 55 hari sebelum kelahiran nabi muhammad SAW lahir tepatnya akhir bulan februari/ awal bulan maret.

Abdul muthalib mempunyai 10 anak laki-laki

Al-harits,al-zubair,Abu thalib ,Abdullah,hamzah,Abu lahb,al-chaidaqi,al-muqawwim,shaffar Al-abbas _Ada yang berpendapat putranya II/13 putrinya ada 6:Ummul hakim/al-baidha,Barrah,Atikah,Shafiyyah,Arwa,gan Umaimah,

3. Abdullah

Abduullah adalah Bapak Rosullah SAW binti Amr bin A’idz bin Imran bin Maktizum bin yaqzhan bin Murrah –Abdullah adalah anak Abdul muthalib-Abdullah mendapat undian untuk di sembelih dan dikorbankan sesuai nadzar muthalib –Nama Abdullah munthalib diundi dengan se ekor 10 unta dan sampai 150 unta maka keluarlah nama unta?itu disembelih sebagai Abdullah

Nabi Muhammad SAW bersabda “Aku adalah anak-anak dua oarng yang disembelih “

Tidak ada komentar:

Posting Komentar